НВК №70 м.Запоріжжя - Колосок

Стань успішним разом з нами!

Навчально-виховний комплекс №70 - це загальноосвітня школа №70, клуб дітей з особливими потребами "Джерело", спортивно-туристичний клуб "Едельвейс"

Вітаю Вас Гість | RSS Место под блок

Колоски


Правила проведення
Всеукраїнського інтерактивного природничого конкурсу
"КОЛОСОК”
для учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти України


  Правила проведення Всеукраїнського інтерактивного природничого конкурсу "КОЛОСОК” (далі за текстом "конкурс”) розроблено у відповідності до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності, затвердженого Міністерством освіти і науки України 18.08.98 р. за № 305.

 

            Мета конкурсу – зацікавити школярів природничими науками, підтримати талановитих учнів, активізувати  творчу діяльність учителів, а також використавши досвід проведення конкурсу, допомогти фахівцям у розробці методичних рекомендацій до навчальних програм та в створенні нових підручників.


1. Організація конкурсу

 • До участі в конкурсі запрошуються організовані групи учнів 2–10 класів шкіл, ліцеїв, гімназій та інших освітніх закладів;
 • заявки приймаються на групу учнів від 10 чоловік і більше, до якої можуть входити представники однієї  чи  всіх вікових категорій;
 • осередком  проведення конкурсу  є  школа  або інша освітня установа;
 • умовою участі в конкурсі для освітньої установи є наявність координатора проведення конкурсу;
 • координатори конкурсу реєструються Організаційним комітетом конкурсу;
 • діяльність координатора може охоплювати декілька шкіл, усі школи міста, школи району, школи області;
 • для участі в конкурсі учень реєструється у шкільного координатора;
 •  Заявку на участь у конкурсі шкільний координатор оформляє до 15 жовтня і передає міському (районному) координатору. До 20 жовтня районні та міські координатори надсилають Заявку в Оргкомітет разом із квитанцією про сплату благодійних внесків (див. Додаток 1 та Додаток 2).2. Зміст і структура завдань

2.1. Тестові завдання

 • Завдання складаються для учнів п’яти вікових категорій: 2, 3–4, 5–6, 7–8, 9–10 класи;
 • учасникам конкурсу пропонується 5 тестових завдань для учнів 2 класів та 30 тестових завдань (для 3–10 класів), згрупованих у три блоки:

"Наука і техніка”,
 у 2010 році – "Винаходи і відкриття в науці і техніці”;
"Жива природа”,
у 2010 році – "Патенти природи”;
"Планета Земля”
у 2010 році – "Географічні відкриття”.

 • блок складається з 10 тестових завдань різного рівня складності: 4 завдання, кожне з яких оцінюється трьома балами, 4 завдання кожне  з яких оцінюється п’ятьма балами, та 2 завдання, кожне з яких оцінюється вісьмома балами;
 • до кожного завдання може бути три-п’ять відповідей, серед яких є лише одна правильна;
 • вибрану відповідь учасники відмічають на бланку відповідей;
 • відсутність відповіді або вибір двох чи більше варіантів відповіді оцінюється  в 0 балів;
 • максимальна кількість балів, яку може отримати учасник за роботу – 144 бали, за окремий блок – 48 балів.2.2. Творчі завдання (акції)

 • Щороку Оргкомітет оголошує тематику творчих завдань (акцій), які виконують усі бажаючі учасники конкурсу;
 • творчі завдання надсилаються у друкованому вигляді в обсязі однієї друкованої сторінки (літературні конкурси) або у вигляді одного аркуша (малярські конкурси). Завдання необхідно підписати, вказавши прізвище, ім’я автора, клас, школу, у якій учень навчається. Надіслані творчі завдання ОРГКОМІТЕТ не повертає;
 • Творче завдання у 2010 році: "УРОК У ВІРШАХ”. Напишіть вірш про об’єкти, явища, процеси і т. і.,  які ви вивчали на уроці природознавства, фізики, хімії, біології, географії. Вкажіть тему уроку, до якого ви склали вірш.
 • Творчі завдання учасники надсилають упродовж року. Найцікавіші матеріали щомісяця друкуються у науково-популярному природничому журналі "КОЛОСОК”.3. Порядок проведення конкурсу

3.1. Підготовчий етап
 • Організаційний комітет надсилає рекламні матеріали координато-рам. Рекламні матеріали містять:
  • дату проведення конкурсу;
  • інструкцію для координатора;
  • рекламний плакат;
  • запитання для підготовки.
 • координатор поширює інформацію про конкурс;
 • координатор допомагає дітям і батькам у підготовці до конкурсу.3.2. Проведення
конкурсу на місцях

 • Конкурс проводиться в один день в усіх регіонах України за однаковими завданнями для певної вікової групи дітей;
 • місцеві осередки проведення конкурсу отримують завдання за кілька днів до початку конкурсу, кількість листків із завданнями та бланків відповідей висилається відповідно до Заявки на участь;
 • перед початком конкурсу координатор проводить детальний інструктаж учасників щодо заповнення бланка відповідей (ці правила висилаються разом із завданнями);
 • кожен учасник отримує лист із завданнями, який потім залишає собі, та бланк для відповідей, який після завершення конкурсу віддає координатору;
 • головна вимога до учасників конкурсу – самостійна і чесна робота над завданнями;
 • конкурс триває не більше 75 хвилин;
 • координатор конкурсу може висловити свої зауваження щодо проведення конкурсу, заповнивши спеціальний бланк;
 • після завершення роботи над завданнями координатор збирає бланки відповідей, реєстраційні бланки учасників і передає районному координатору у день проведення конкурсу. Наступного дня районний (міський) координатор надсилає матеріали для перевірки на адресу Оргкомітету;
 • з усіма запитаннями щодо проведення конкурсу звертатись на адресу Організаційного комітету;
 • у разі порушень правил проведення конкурсу на місцях учасники  не отримують сертифікатів і призів.4. Критерії оцінювання індивідуальних робіт учасників.
Критерієм оцінювання результатів є сумарна кількість балів, яку набрав учасник, та кількість балів, набрана в межах одного блоку.


5. Командна першість.
У командній першості беруть участь ті освітні заклади, які представили в певній віковій категорії від 10 осіб і більше. Наприклад, якщо школа заявила 15 учасників у категорії "3–4 класи” і 8 учасників у категорії "5–6 класи”, то в командній першості ця школа бере участь лише у віковій категорії "3–4 класи”. Залік у командній першості проводиться за 10-ма найкращими результатами всіх учасників команди в цій віковій категорії.


6. Нагородження учасників конкурсу

 • кожен учасник отримує сертифікат (сертифікати) конкурсу "КОЛОСОК”, інформаційні матеріали конкурсу за два роки (біжучий та попередній), а також 6 чисел журналу "КОЛОСОК” в електронному вигляді для підготовки до наступних конкурсів;
 • сертифікатом "ЗОЛОТИЙ КОЛОСОК – особиста першість” нагород-жуються призери конкурсу, які набрали понад 80 % сумарної кількості балів;
 • сертифікатом  "CРІБНИЙ КОЛОСОК – особиста першість” нагород-жуються лауреати конкурсу, які набрали понад 67 % кількості балів з окремого  блоку  завдань;
 • сертифікатом "ЗОЛОТИЙ КОЛОСОК – командна першість” нагород-жуються команди-переможці;
 • до нагородження переможців конкурсу на місцях можуть залучатися спонсори.7. Підведення підсумків конкурсу

 • результати конкурсу оголошуються не пізніше, ніж через шість тижнів після його проведення;
 • результати конкурсу, інформаційні матеріали в електронному вигляді та сертифікати надсилаються в усі місцеві осередки проведення конкурсу; координатор конкурсу передає інформацію усім учасникам та забезпечує вручення сертифікатів у місячний термін після їх отримання.
 • ОРГКОМІТЕТ КОНКУРСУ проводить статистичний аналіз результатів конкурсу;
 • ОРГКОМІТЕТ КОНКУРСУ опрацьовує всі зауваження щодо проведення конкурсу та його завдань.8. Підбір завдань конкурсу

 • організатори конкурсу приймають від координаторів пропозиції щодо формування основного пакета завдань на наступний рік;
 • до формування банку завдань конкурсу запрошуються досвідчені вчителі та науковці. Прізвища авторів завдань вказуються у інформаційних матеріалах.9. Робочі органи.
Для організації, проведення і підведення підсумків конкурсу створюється ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ. Організаційний комітет конкурсу:

 • підбирає  завдання,
 • налагоджує зв’язки з організаторами конкурсу в районах, містах, які в свою чергу співпрацюють із координаторами у школах;
 • визначає дату проведення конкурсу;
 • визначає правила проведення конкурсу;
 • вносить зміни до ПОЛОЖЕННЯ про конкурс.10.
 Оргкомітет збирає Координаційну раду конкурсу для підведення підсумків конкурсу, презентації та поширення результатів інноваційних проектів, планування майбутньої роботи і врахування зауважень.


11. Джерела фінансування.
Джерелом фінансування проведення конкурсу є благодійні внески його учасників або спонсорів на рахунок ЛМГО "Львівський інститут освіти”.

 

                  Highslide JS             Highslide JS

   Highslide JS      Highslide JS       Highslide JS

   Highslide JS      Highslide JS       Highslide JS

   Highslide JS       Highslide JS      Highslide JS


2012 рік 


сертифікати "Срібний колосок" отримали:

з історіі фізики: Попович Яна 9Б, Здановська Каріна 9А, Неумивакіна Вікторія 9А, Кабиш Анастасія 9А

з історії хімії: Григоренко Владислав 9А, Фомкіна Елеонора 9А, Попович Яна 9Б, Неумивакіна Вікторія 9А, Лисенко Максим 9А, Скляренко Ростистав 9А, Каплієнко Сергій 9А, Жила Інна 6Б, Соколюк Кирило 6Б, Солошенко Анна 10А, Волик Оксана 10А, Чугуй Аліна 10А.

з історії біології: Попович Яна 9Б, Неумивакіна Вікторія 9А, Гюльназарян Анжеліка 8Б. 

2013 рік


Всього взяли участь - 45 осіб.

Стали Призерами конкурсу та отримали Золотий колосок: Котова Яна, Корякіна Ангеліна, Арутюнова Ангеліна.

Стали Лауреатами конкурсу та отримали Срібний колосок:

у номінації "Чудеса техніки": Циберт Олександр, Лисенко Максим, Неумивакіна Вікторія, Хатунцева Анна, Безпалько Катерина, Трубичіна Альбіна, Омельчук Анна, Соколюк Кирило, Плюйко Злата, Жанберов Данило, Здановська Карина.

у номінації "Чудесні речовини": Ляшенко Дмитро, Коджоян Артур, Безпалько Катерина, Власюк Яна, Трубичіна Альбіна, Сокур Катерина, Череп Софія, Арутюнова Джульєтта, Яковченко Аліна.

у номінації "Чудеса природи": Семенець Олександра,Лисенко Максим, Неумивакіна Вікторія,Здановська Карина, Власюк Яна, Хижняк Юлія.


Пошук по сайту

Новини клубів

Підручники

Дії в надзвичайних ситуаціях

Книга про школу

Офіційні посилання

Міністерство освіти і науки УкраїниТВО Комунарського районуЦентр оцінювання якості освітиКоли потрібна допомога:

Адреси та телефони служб МВС, в які можна звертатися в разі потреби можна знайти тут>>

Самоврядування

Президент школи


Бірюков Руслан, 11 - А клас

Всеукраїнські конкурси

Сайти вчителів

Новинu osvita.ua